fotografia inicial


2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 
DIARI DE BALEARS
8.11.2012
BARCELONA CULTURA
11.10.2012
El Periodico de Catalunya
18.9.2012
LA VANGUARDIA
18.9.2012
SEGÜENTS