fotografia inicial


2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 
Diari (Avui)
20.11.2006
Diari (La Vanguardia)
13.11.2006
Con motivo del centenario de la conseción del Premio Nobel de Fisiología y Medicina a Santiago Ramón y Cajal
Diari (El País)
6.11.2006
La Fundació Romea organitza un cicle sobre la llibertat d'expressió davant els atemptats que pateix, sobretot en l'àmbit teatral.
Diari (Avui)
9.10.2006
Els partits polítics i la llibertat d'expressió
Diari (ADN)
9.10.2006
Diari (AVUI)
19.9.2006
Diari (El Periódico)
14.7.2006
Diari (El Punt)
13.7.2006
SEGÜENTS