fotografia inicial
El teatre com a projecte artístic i com a projecte social.
El teatre com a projecte artístic i com a projecte social.
EL TEATRE PREN LA PARAULA (3a EDICIÓ)
Teatre Romea
Ponents:
Manel Dueso
Jordi Coca

Modera:
Xavier Marcé