fotografia inicial
Escoltar al públic o educar el públic?
Escoltar al públic o educar el públic?
EL TEATRE PREN LA PARAULA (3a EDICIÓ)
Teatre Romea
Ponents:
Jordi Galceran
Jordi Casanovas

Modera:
Carme Sansa