fotografia inicial
Introducció
Introducció
EL TEATRE PREN LA PARAULA (3a EDICIÓ)
Teatre Romea
Introducció

 

Artistes i gestors acostumen a debatre la problemàtica de les arts escèniques des de dos punts de vista diferents. Als primers els afecta la perspectiva creativa, l'interès artístic i la càrrega intel·lectual de cada projecte; als segons, la gestió i captació de recursos, la venda d'entrades i la comercialització.

Cadascuna d'aquestes "famílies" d'agents culturals configura una peça essencial per al funcionament de les arts escèniques, però rarament debaten conjuntament els problemes del sector.
En països amb més tradició en la gestió teatral, artista i gestor configuren una unitat indissociable en l'administració de cada establiment teatral. A Espanya aquesta realitat no és tan evident.

Per tot això ens plantegem dedicar aquestes jornades a què artistes i gestors culturals debatin en comú els problemes que afecten al màrqueting del teatre, és a dir a la seva socialització. 

Cada sessió estarà protagonitzada per dos ponents i un moderador.