fotografia inicial
Noticies Avanç
Maig 2017
Dilluns 8
Sequenza, o la destructuració d'una diva
ESPECTACLE
Dilluns 15
#aixòésundrama
MICRODRAMATÚRGIES RADIOFÒNIQUES
Noticies Avanç
70_x100_co__pia_01.jpg
La Fundació Romea
La Fundació Romea per a les Arts Escèniques és una entitat privada sense ànim de lucre creada amb la voluntat de promoure el sector de les arts escèniques i convertir-se en un referent teatral a Catalunya.